กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

  นายศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการ กปภ.สาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ (ครั้งที่ (๔/๒๕๖๑)โดยผู้จัดการได้มอบนโยบายการทำงาน พร้อมทั้งกำชับให้หัวหน้างาน และพนักงานทุกท่าน ได้ศึกษาคู่มือคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้คัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ ๑ ได้แก่ นายสำนวน พิศเพ็ง ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ สังกัด งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

 


ข่าวอื่นๆ