กปภ.สาขาสังขะจัดกิจกรรมการออกเดินสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วในเวลากลางคืนที่แม่ข่ายสังขะ

กปภ.สาขาสังขะจัดกิจกรรมการออกเดินสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วในเวลากลางคืนที่แม่ข่ายสังขะ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ โดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดงานบริการฯ ออกเดินสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วในเวลากลางคืนพื้นที่จ่ายน้ำแม่ข่ายสังขะ (DMA 3,4)เป็นไปตามแผนงานด้านการกำกับดูแลลดน้ำสูญเสียในระบบจำหน่าย ให้อัตราน้ำสูญเสียเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร ลดต้นทุนด้านการผลิตน้ำ เพิ่มแรงดันน้ำในเส้นท่อผกผันไปตามการอุดจุดรั่วไหลที่ตรวจสอบพบ เพิ่มปริมาณน้ำจำหน่ายและเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายน้ำต่อไป ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการเพิ่มทักษะ เพิ่มการเรียนรู้ การร่วมกันทำงานเป็นทีม สรัางความรักความผูกพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กรเพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี"


ข่าวอื่นๆ