กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4

        กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk)  ครั้งที่ 4

        กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk)  ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือน มกราคม 2561  ในวันที่  26  มกราคม  2561  ณ  ห้องประชุม ชั้น 2 กปภ.สาขาศรีสะเกษ  นำโดย นายนิโจน์  เที่ยงจิตต์  ผู้จัดการฯ พร้อมด้วย  นายไพศาล  แก้วคูณ  ผู้ช่วยผู้จัดการฯ  ร่วมกับหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้าง กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ได้มีการประชุมประเมินสถานการณ์ภัยแล้งแผนป้องกัน ในปี 2561,การรับนโนบายท่านผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค,  สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา,  การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในช่วงเดือน ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561 ,การติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อเตรียมความพร้อมยื่นขอใบรับรองต่อไป และการแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละสายงาน

 


ข่าวอื่นๆ