กปภ.สาขารัตนบุรี ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภคครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

กปภ.สาขารัตนบุรี ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภคครั้งที่ ประจำปีงบประมาณ 2561

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี โดยนายศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการ มอบหมายให้ หัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัด ดำเนินงานตามโครงการใส่ใจผู้บริโภคและโครงการประปาเพื่อประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่หมู่บ้านโนนขวาว หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกับการผลิตน้ำประปากับบุคลากรผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปดูแลกิจการประปาท้องถิ่นของตนเองได้อย่างถูกต้อง และให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้ใช้น้ำสะอาดมาตรฐานเดียวกัน

 


ข่าวอื่นๆ