กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา

วันที่ 30 มกราคม 2561 นายศุภกร  รัตนคูหะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี  ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 จัดทำโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี โดยมีนายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี เป็นประธานการลงนามในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคโลยีและการจัดการรัตนบุรี และการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ในการพัฒนาข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้าง และบุคลากรในเขตพื้นที่บริการ และความร่วมมือในการให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

 


ข่าวอื่นๆ