ป.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรม 5 ส. ร่วมทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสำนักงาน

สำนักงานประปาศรีสะเกษ จัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำความสะอาดบริเวณภายในอาคารสำนักงานทั้งที่โต๊ะทำงาน ห้องทำงาน และพื้นที่ส่วนรวมภายในสำนักงาน รวมถึงพร้อมใจกันทำความสะอาดภายนอกอาคาร ล้างพื้นถนน เก็บขยะ กวาดพื้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการทำกิจกรรม 5 ส อย่างตั้งใจ เต็มใจ ถือปฏิบัติอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง / ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ กองปฏิบัติการ สำนักงานประปาเขต 8


ข่าวอื่นๆ