กปภ.สาขาสังขะเตรียมรับมือการขยายตัวของความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ 2561

กปภ.สาขาสังขะเตรียมรับมือการขยายตัวของความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ 2561

 

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ โดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัดงานผลิตจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเพื่อติดตั้งสำรองใช้งานที่โโรงสูบน้ำแรงสูง ที่หน่วยบริการบัวเชด เพื่อสูบน้ำให้บริการลูกค้าในพื้นที่ให้บริการของหน่วยบริการบัวเชด ในหน้าแล้งที่จะถึงนี้ให้ต่อเนื่องและเพียพอแก่ความต้องการของลูกค้าเพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจเรื่องแรงดันน้ำ ปริมาณน้ำ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และเพื่อเตรียมสำรองจ่ายน้ำเสริมเข้าระบบท่อเมนจ่ายน้ำของแม่ข่ายสังขะ ในฤดูแล้งนี้หรือจ่ายน้ำเสริมเข้าแม่ข่ายในกรณีฉุกเฉินได้อีกทางหนึ่ง  การดำเนินการดังกล่าวทีมช่างเทคนิค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ เป็นผู้ดำเนินการในทุกขั้นตอนจนแล้วเสร็จสามารถทดลองสูบน้ำขึ้นหอถังสูงจ่ายได้ทันที เป็นการตอบสนองนโยบายเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย เพิ่มรายได้ให้กับองค์กร กปภ.ได้เป็นอย่างดี


ข่าวอื่นๆ