กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2561  นำโดย นายนิโรจน์  เที่ยงจิตต์  ผู้จัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงาน  ร่วมสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาศรีสะเกษ

 

 


ข่าวอื่นๆ