กปภ.สาขาศรีสะเกษปรับปรุงการใช้งานการควบคุมแรงดันน้ำต้นทางให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

กปภ.สาขาศรีสะเกษปรับปรุงการใช้งานการควบคุมแรงดันน้ำต้นทางให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

 

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้ทำการปรับตั้งค่า PRV ขนาด 200 มม. เพื่อปรับปรุงการใช้งานการควบคุมแรงดันน้ำต้นทางให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ณ หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย ทั้งนี้ เพื่อให้มีความสมดุลในการจ่ายน้ำ ทั้งเรื่องของแรงดันที่เหมาะสม และเหมาะสมกับระบบท่อเพื่อให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ