กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันพื้นที่ตำบลธาตุ อ.รัตนบุรี

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันพื้นที่ตำบลธาตุ อ.รัตนบุรี

      กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดยนายศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ในพื้นที่บ้านเหล่าม่วง บ้านแต้ บ้านธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับทราบปัญหาของผู้ใช้น้ำและนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น พร้อมกันนี้ได้มีบริการแก้ไขซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่ว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และแนะนำให้ผู้ใช้น้ำได้เข้าร่วมกลุ่มไลน์มั่นใจคุณภาพน้ำประปา เพื่อเป็นช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารและแจ้งข้อร้องเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสร้างความประทับใจให้ผู้ใช้น้ำเป็นอย่างยิ่ง

 


ข่าวอื่นๆ