กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการ ประปาเพื่อประชารัฐ

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมโครงการ ประปาเพื่อประชารัฐ

 

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  นำโดย  นายนิโรจน์  เที่ยงจิตต์  ผู้จัดการ  ร่วมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด  ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ "ประปาเพื่อประชารัฐ" ให้บริการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน และซ่อมโดยไม่คิดค่าแรง  ให้ความรู้เรื่องระบบประปา  กระบวนการผลิต  ตามมาตรฐาน กปภ. และแนะนำวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และเตรียมรับมือภัยแล้ง

 


ข่าวอื่นๆ