กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้น้ำ และมอบของชำร่วยแก่ผู้ใช้น้ำรายใหม่

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้น้ำ และมอบของชำร่วยแก่ผู้ใช้น้ำรายใหม่

          กปภ.สาขาศรีสะเกษ นำโดย นายนิโรจน์  เที่ยงจิตต์ ผู้จัดการ  ร่วมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ  หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้น้ำ และมอบของชำร่วยแก่ผู้ใช้น้ำรายใหม่  สร้างคาวมสัมพันธ์อันดี พร้อมทั้งนำข้อมูลกลับมาปรับปรุงการใช้บริการต่อไป

 

 


ข่าวอื่นๆ