กปภ.สาขาสังขะจัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กปภ.สาขาสังขะจัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  

  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน" ครั้งที่ ๑ ขึ้นในพื้นที่แม่ข่ายสังขะ ที่บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕  ต. สังขะ  อ. สังขะ จ. สุรินทร์  โดยออกให้บริการรับคำขอใช้น้ำประปารายใหม่นอกสถานที่ สำรวจประมาณราคา แจ้งราคา ในวันเดียวกันครบทุกขั้นตอน เพื่อเป็นอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ให้กับประชาชนในชุมชนหมู่บ้านห่างไกลสำนักงานที่มีความต้องการขอติดตั้งประปารายใหม่ ซึ่งมีผู้ยื่นคำขอให้น้ำประปารายใหม่ในวันเดียว จำนวน  ๕๔  ราย พร้อมให้คำแนะนำ ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในขบวนการขั้นตอน ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ชี้แจงอัตราค่าน้ำ ค่าบริการ และตอบข้อซักถามของประชาชนในชุมชนดังกล่าวเป็นการออกบริการนอกสถานที่เชิงรุกและอำนวยความสะดวกลดค่าใช่จ่ายในการเดินทางของลูกค้ารายใหม่ สร้างความพึงพอใจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร กปภ.ได้เป็นอย่างดี

 


ข่าวอื่นๆ