กปภ.สาขารัตนบุรี ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภคครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

กปภ.สาขารัตนบุรี ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภคครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี โดยนางยศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด ดำเนินงานตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม รวมทั้งได้อบรมความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมเ พื่อให้ อบต.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปดูแลกิจการประปาท้องถิ่นของตนเองได้อย่างถูกต้อง และให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้ใช้น้ำสะอาดมาตรฐานเดียวกัน

 

 


ข่าวอื่นๆ