กปภ.สาขารัตนบุรี ป้องกันน้ำท่วมที่หน่วยบริการท่าตูม

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี ได้จัดทำแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม ที่โรงสูบน้ำแรงต่ำของหน่วยบริการท่าตูม ซึ่งนำทีมโดยหัวหน้างานผลิต และ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากน้ำท่วมในพื้นที่ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ในขณะที่ทำแนวป้องกัน โรงสูบน้ำแรงต่ำยังสูงกว่าระดับน้ำอยู่ที่ 1.50 เมตร ล่าสุดสถานการณ์ปัจจุบันน้ำยังคงเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ โรงสูบน้ำแรงต่ำยังสูงกว่าระดับน้ำอยู่ที่ 1.40 เมตร แต่ยังไม่กระทบกับระบบผลิตของหน่วยบริการท่าตูมแต่อย่างใด / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ