กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟบวงสรวงเจ้าพ่อศรีนครเตาท้าวเธอประจำปี 2561

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟบวงสรวงเจ้าพ่อศรีนครเตาท้าวเธอประจำปี 2561

นายศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี  และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟบวงสรวงเจ้าพ่อศรีนครเตาท้าวเธอประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณีของคนท้องถิ่นภาคอีสานที่มีมาแต่โบราณ ในการจัดกิจกรรมขอฟ้าขอฝน  

 


ข่าวอื่นๆ