กปภ.สาขาละหานทรายสนับสนุนน้ำดื่มเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กปภ.สาขาละหานทรายสนับสนุนน้ำดื่มเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กปภ.สาขาละหานทราย ได้สนับสนุนน้ำดื่มแบบบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,440 ขวดและน้ำประปาในการอุปโภค-บริโภค จำนวนประมาณ 140,000 ลิตร ในการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ทรงเสด็จมาทอดพระเนตรศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์  ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์.

 

 


ข่าวอื่นๆ