กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ร่วมกับ กปภ.ข.8 จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ร่วมกับ กปภ.ข.8 จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า

นายบรรจง  เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ ร่วมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมถึง งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.8 ลงพื้นที่ ร่วมกับผู้บริหาร และพนักงาน รพ.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า DSM เพื่อปลูกจิตสำนึกการประหยัดน้ำ ทั้งนี้ กปภ.ได้ลงพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการประหยัดน้ำต่อไป

 

 


ข่าวอื่นๆ