กปภ.ข.8 ประสานความร่วมมือแก้ไขการให้บริการระบบประปาภายในสำนักงาน

กปภ.ข.8 ประสานความร่วมมือแก้ไขการให้บริการระบบประปาภายในสำนักงาน

 

    การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานีว่า  เพื่อประสานความร่วมมือตรวจสอบระบบน้ำประปาภายในสำนักงานขัดข้องซึ่งหลังจากตรวจสอบ  พบว่าเครื่องสูบน้ำทำงานปกติ  แต่ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นถังพักน้ำด้านบนได้และได้ตรวจสอบที่ถังน้ำใสพบว่าไม่มีน้ำ เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าวาล์วน้ำประปาถูกปิดและได้ทำการแก้ไขให้จนสามารถใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้  เป็นการแสดงความรับผิดชอบกับสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งยังแสดงถึงการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรในการให้บริการอีกด้วย

 


ข่าวอื่นๆ