กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมโครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ Amphoeyim Mobile Service

กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมโครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ Amphoeyim Mobile Service

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี  นำโดย  นายศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี พร้อม ด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนบ้านดินแดง ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์    เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม  2561   ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรีได้ให้บริการ อาทิ แจกแผ่นพับพร้อมนำน้ำประปาดื่มได้บรรจุขวดแจกแก่ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

 


ข่าวอื่นๆ