กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ นำโดย นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์ ผู้จัดการ และ นายไพศาล แก้วคูณ ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้าง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ณ หน่วยบริการบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

 


ข่าวอื่นๆ