กปภ.สาขารัตนบุรี จัด Morning Brief ร่วมกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

กปภ.สาขารัตนบุรี จัด Morning Brief ร่วมกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

     นายศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการ กปภ.สาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรม รัตนบุรี Morning Brief  จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี ร่วมกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ ทั้งนี้ เพื่อการประสานความร่วมมือในการให้บริการประชาชนต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ