กปภ.สาขาอุบลราชธานี บริการเชิงรุก ลงพื้นที่รับผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา

กปภ.สาขาอุบลราชธานี บริการเชิงรุก ลงพื้นที่รับผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา

นางญาณิศา ศรีกุลวงศ์ หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่ประสานผู้นำชุมชนรับคำร้องขอติดตั้งประปาและรับชำระเงิน ตามโครงการผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา ในระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 2 ในเขตพื้นที่ ต.เมืองศรีไค ต.แสนสุข ต.โนนผึ้ง ต.คำน้ำแซบ ต.หนองกินเพล และ ต.แจระแม สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด ø 1/2 นิ้ว ในระยะเหมาจ่ายไม่เกิน 10 เมตร โดยไม่คิดดอกเบี้ย ได้ผู้ใช้น้ำเพิ่มจำนวน 35 ราย บริเวณพื้นที่ดังนี้

1. บ้านแมด ม.5 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ มีผู้ยื่นขอติดตั้งและชำระงวดแรก จำนวน 13 ราย

2. บ้านนาสะแบง ม.4ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ มีผู้ยื่นขอติดตั้งและชำระงวดแรก จำนวน 2 ราย

3. บ้านท่าข้องเหล็ก ม.9 ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ มีผู้ยื่นขอติดตั้งและชำระงวดแรก จำนวน 1 ราย

4. บ้านคูเดื่อ ม.6 ต.แจระแม อ.เมือง มีผู้ยื่นขอติดตั้งและชำระงวดแรก จำนวน 15 ราย

5. บ้านแสนสุข ม.2 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ มีผู้ยื่นขอติดตั้งและชำระงวดแรก จำนวน 2 ราย

6. บ้านคำเจริญ ม.1 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ มีผู้ยื่นขอติดตั้งและชำระงวดแรก จำนวน 1 ราย

7. ม. 9 ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ มีผู้ยื่นขอติดตั้งและชำระงวดแรก จำนวน 1 ราย

     โดย กปภ.สาขาอุบลราชธานี ให้บริการเชิงรุก 'อย่างต่อเนื่อง' เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้เป็นผู้ใช้น้ำ ตามแนวท่อของประปา สร้างโอกาสให้แก่ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำสะอาดอย่างเพียงพอและทั่วถึง และสร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่ต้องการใช้น้ำประปาเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำรายใหม่อีกด้วย

 


ข่าวอื่นๆ