กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8 ปี 2561

กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8 ปี 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กปภ.สาขาศรีสะเกษ  เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างได้ร่วมพบปะพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงาน  การติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สร.กปภ.ประจำหน่วยงาน  ซึ่งผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สร.กปภ.ประจำหน่วยงาน  ผู้ที่ได้ผลเลือกตั้งคะแนนสูงสุด  คือ  นายสำฤทธิ์  พรหมมา  นายช่างโยธา 6 สังกัด งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย  เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นตัวแทนในครั้งนี้  ตลอดจนการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก ( GECC ) 

 


ข่าวอื่นๆ