กปภ.สาขาเขมราฐจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

กปภ.สาขาเขมราฐจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

    กปภ.สาขาเขมราฐ นำโดยนายณฐกฤต พรมนนท์ ผู้จัดการฯ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ 7/2561 ขึ้นได้พูดคุยซักซ้อมวางแผนเตรียมพร้อมการดำเนินงานให้บรรลุนโยบายในไตรมาส 3/2561 ตลอดจนพูดคุยร่วมวางแผนการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานรับทราบและเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ  ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในสังกัด

 

 


ข่าวอื่นๆ