กปภ.สาขาบุรีรัมย์ออกปฏิบัติการเชิงรุกรับค่าติดตั้งและรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ออกปฏิบัติการเชิงรุกรับค่าติดตั้งและรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่

     กปภ.สาขาบุรีรัมย์ นำโดย นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานบริการ พนักงาน/ลูกจ้างในสังกัด ได้ออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งและรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ บริเวณบ้านหนองค่าย  ม.10 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์  จากโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้าบริเวณบ้านหนองค่าย  ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ ถึงบ้านผู้ใช้น้ำ พร้อมออกโครงการเติมใจให้กันในครั้งเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้น้ำที่ประสงค์จะชำระเงินค่าติดตั้งและยื่นคำร้องขอติดตั้งน้ำประปาใหม่ ซึ้งกปภ.สาขาบุรีรัมย์จะเร่งดำการติดตั้งและออกสำรวจต่อไป ทั้งนี้ยังได้ชี้แจงให้ความรู้เรื่องคุณภาพน้ำประปาแก่ประชาชนและได้อธิบายขั้นตอนการติดตั้งมาตรวัดน้ำ อัตราค่าน้ำ และการชำระค่าน้ำประจำเดือนให้ทราบเบื้องต้น และสอบถามสารพันปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาต่างๆเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาเพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี เพื่อเป็นการให้บริการตามวิสัยทัศน์ “ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและการให้บริการที่เป็นเลิศ” และค่านิยม มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน 

 

 


ข่าวอื่นๆ