กปภ.สาขาเดชอุดม ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า Morning Talk 7

กปภ.สาขาเดชอุดม  ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า  Morning  Talk   

   .สาขาเดชอุดม  ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า  Morning  Talk 7 /2561 ประจำเดือน  พฤษภาคม  2561  ณ  ห้องประชุม กปภ.สาขาเดชอุดม  นำโดย  นางอนันต์พร  รัตนคูหะ  ผู้จัดการฯ  พร้อมด้วยหัวหน้างาน  พนักงานและลูกจ้างได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน  และสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน  เช่น รายงานน้ำจำหน่าย  ความคาดเคลื่อนของน้ำสูญเสีย  การติดตามทวงหนี้ค่าน้ำประปาและการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนิน  มีการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส  ได้แก่  นายศรีศักดิ์  ศิริโท  เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า  ประจำหน่วยบริการนาจะหลวยและเน้นย้ำการทำความสะอาดโรงกรองน้ำ ร่วมถึงบริเวณโดยรอบโรงกรองด้วย

 

 


ข่าวอื่นๆ