กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารให้ความรู้คณะดูงานระบบผลิตน้ำประปาคณะติดตามและสนับสนุนการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศพรมแดนช่องเม็ก

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารให้ความรู้คณะดูงานระบบผลิตน้ำประปาคณะติดตามและสนับสนุนการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศพรมแดนช่องเม็ก

  กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ให้ได้การต้อนรับ แพทย์หญิง วราลักษณ์  ตังคณกุล พร้อมด้วยคณะ จากกรมควบคุมโรค และเจ้าหน้าที่จาก ด่านตรวจคนเข้าเมืองช่องเม็กที่เข้าตรวจเยี่ยมสถานีผลิตน้ำ หน่วยบริการช่องเม็ก เพื่อดูระบบผลิตน้ำประปา ตามแผนการประชุมเพื่อการติดตามและสนับสนุนการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศพรมแดนช่องเม็ก

 


ข่าวอื่นๆ