กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ฝายยางลำโดมใหญ่

กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)  ฝายยางลำโดมใหญ่

นางอนันต์พร  รัตนคูหะ  ผจก.กปภ.สาขาเดชอุดม  พร้อมด้วยนายสนอง  ทองจันทร์  หัวหน้างานผลิต  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน(JMC)  ฝายยางลำโดมใหญ่  อำเภอเดชอุดม  เพื่อให้สอดคล้อมกับนโยบายการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานร่วมถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชลประทาน  ด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษาและกิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการแพร่กระจายน้ำกับเกษตรกรและผู้ใช้น้ำได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรมและประหยัด  ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน 

 

 


ข่าวอื่นๆ