กปภ.สาขายโสธรจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำเดือน มิถุนายน 2561

กปภ.สาขายโสธรจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำเดือน มิถุนายน 2561

กปภ.สาขายโสธร  นำโดย นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการ ร่วมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมออกพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (ไตรมาส 3/2561) ณ บ้านบ่อหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 10 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดวัดยโสธร ซึ่ง กปภ.สาขายโสธร ได้ให้บริการผู้ใช้น้ำ ประกอบด้วยการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา  การประชาสัมพันธ์ ช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำ เช่น Line , Facbook  การสอบถามผู้ใช้น้ำ ตามแบบสำรวจความต้องการของลูกค้า ประจำปี 2561(ปรับปรุง) Relation การตรวจสอบมาตรวัดน้ำให้กับผู้ใช้น้ำ  การมอบของที่ระลึกให้กับผู้ใช้น้ำ และการสอบถามปัญหารด้านการใช้น้ำประปา

 

 


ข่าวอื่นๆ