กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืนประจำปี 2561

กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืนประจำปี  2561  

นางอนันต์พร  รัตนคูหะ  ผจก.กปภ.สาขาเดชอุดมพร้อมด้วย นายสนอง  ทองจันทร์ หน.งานผลิตและนายภานุวัฒน์  มารุตวงศ์ หน.งานบริการฯเข้าร่วมเปิดงาน"เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน"  ประจำปี  2561  งานนี้จัดขึ้นเพื่อดูการพัฒนาผลิตผลด้านการเกษตร และการแปรรูปสินค้าเกษตร  รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับ  อ.น้ำยืน  จ.อุบลราชธานีและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน กปภ.สาขาเดชอุดมจึงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยและยังได้ออกสำรวจแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดมประจำหน่วยบริการน้ำยืนอีกด้วย

 


ข่าวอื่นๆ