กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ออกบริการเชิงรุกลงพื้นที่รับค่าติดตั้งและคำร้องผู้ใช้น้ำประปาบ้านหนองค่าย

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ออกบริการเชิงรุกลงพื้นที่รับค่าติดตั้งและคำร้องผู้ใช้น้ำประปาบ้านหนองค่าย

     กปภ.สาขาบุรีรัมย์ โดย นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ มอบหมายให้ หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานบริการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ประสานผู้นำชุมชนออกรับค่าติดตั้งและคำร้องขอติดตั้งประปา ในระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เป็นครั้งที่ 3 ในเขตพื้นที่การขยายเขตน้ำประบ้านหนองค่าย หมู่ 16 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้น้ำที่ประสงค์จะชำระเงินค่าติดตั้งและยื่นคำร้องขอติดตั้งน้ำประปาใหม่ ซึ่งกปภ.สาขาบุรีรัมย์จะเร่งดำการติดตั้งและออกสำรวจต่อไป โดย กปภ.สาขาบุรีรัมย์ได้ออกให้บริการเชิงรุก อย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้เป็นผู้ใช้น้ำ ตามโครงการขยายเขตน้ำประปา สร้างโอกาสให้แก่ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำสะอาดอย่างเพียงพอและทั่วถึง และสร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่ต้องการใช้น้ำประปาเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) และเป็นการให้บริการตามวิสัยทัศน์“ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและการให้บริการที่เป็นเลิศ”และค่านิยม มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน

 

 


ข่าวอื่นๆ