กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันพื้นที่เทศบาลตำบลนาจะหลวย

กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันพื้นที่เทศบาลตำบลนาจะหลวย  

กปภ.สาขาเดชอุดม  นำโดยนางอนันต์พร  รัตนคูหะ  ผู้จัดการฯ  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน  ในพื้นที่เทศบาลตำบลนาจะหลวย  อำเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับทราบปัญหาของผู้ใช้น้ำและนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  พร้อมกันนี้ได้มีบริการแก้ไขซ่อมแซมท่อแตกรั่วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและแนะนำให้ผู้ใช้น้ำได้เข้าร่วมกลุ่มไลน์ผู้ใช้น้ำหน่วยบริการ  เพื่อเป็นช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารและแจ้งข้อร้องเรียนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสร้างความประทับใจให้ผู้ใช้น้ำเป็นอย่างยิ่ง

 

 


ข่าวอื่นๆ