กปภ.สาขาลำปลายมาศร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

กปภ.สาขาลำปลายมาศร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

นายณัฐพงษ์ บุญโสดากร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานบริการฯ และหัวหน้างานผลิต มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 360 ขวด ให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอลำปลายมาศ เพื่อใช้ในกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในวันที่ 26 มิถุนายน 2561

 


ข่าวอื่นๆ