กปภ.สาขารัตนบุรีฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น

กปภ.สาขารัตนบุรีฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น

          เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นำโดย นายศุภกร รัตนคูหะ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี พร้อมหัวหน้างานพนักงานและลูกจ้างได้ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้พนักงานนำมาปรับใช้ในการทำงานให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อไป

 

 


ข่าวอื่นๆ