กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกันปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561


กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกันปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561

  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ นำโดยนางสาวธิติมา วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ พร้อมพนักงาน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ร่วมกันปลูกต้นไม้ หน่วยบริการสำโรงทาบ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น

 


ข่าวอื่นๆ