กปภ.สาขาเดชอุดม สำรวจหาท่อแตก - ท่อรั่วในเวลากลางคืน ครั้งที่ 3 ปี 2561

กปภ.สาขาเดชอุดม สำรวจหาท่อแตก - ท่อรั่วในเวลากลางคืน  ครั้งที่ 3 ปี 2561

 

วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2561  เวลา  22.00 น. นำโดย  นาง อนันต์พร  รัตนคูหะ  ผจก.กปภ.สาขาเดชอุดม  พร้อมหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พนักงาน  และลูกจ้าง  ลงพื้นที่  บริเวณ DMA 03  ถนนสรเดช , ถนนศรีสุระถนนจันทวี  ม.8 , ม.21  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  เดินสำรวจหาท่อแตก - ท่อรั่ว ในเวลากลางคืนเพื่อลดน้ำสูญเสีย  ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ กปภ.ต่อไป

 

 


ข่าวอื่นๆ