กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐองค์การบริหารส่วนตำบลยาง

กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐองค์การบริหารส่วนตำบลยาง

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ โดยผู้จัดการ ธิติมา  วาพันสุ  มอบหมายให้นายเจษฎา ดุจดำเกิง หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐองค์การบริหารส่วนตำบลยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการขายสินค้าโอท็อป สินค้าจากชุมชน ทั้งนี้อาคารจำหน่ายสินค้าตลาดประชารัฐ กปภ.สาขาศีขรภูมิ ได้ดำเนินการตาม "โครงการรักษ์ชุมชน ๒๕๖๑"โครงการปรับปรุงอาคารจำหน่ายสินค้าชุมชน และได้มอบอาคารดังกล่าวให้แก่ประชาชนตำบลยาง เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์และร่วมกันบำรุงรักษาดูแลสืบต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ