กปภ. สาขาบุรีรัมย์ จัดการประชุมสนทนายามเช้าประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 9 ปี 2561

กปภ. สาขาบุรีรัมย์ จัดการประชุมสนทนายามเช้าประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 9 ปี 2561

   การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ นำโดยนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการนางสาวพรรวินท์ ราษี และ หัวหน้างาน พร้อมพนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ได้จัดการประชุมสนทนายามเช้าประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โดยผู้จัดการแจ้งให้พนักงานเข้าตอบแบบประเมินการรับรู้ วัฒนธรรมองค์กร ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสหกิจ(SEPA) และการดำเนินกิจกรรมตามแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ2561 และแบบสอบถามประเมินการรับรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม พฤติกรรมตามค่านิยมการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561พร้อมนี้ได้แจ้งผลการดำเนินงาน เดือนมิถุนายน ที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ สามารถทำผลการดำเนินการ ได้ดีเกินเป้า 9เดือน ทุกด้าน และได้คัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส ๓/๒๕๖๑ ตลอดจนร่วมพูดคุยปัญหาในการปฏิบัติงานประจำวันและวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

 


ข่าวอื่นๆ