กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มิ.ย. 2561 ครั้งที่ 8/2561

กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning  Talk ประจำเดือน  มิ.ย.  2561 ครั้งที่  8/2561

นางอนันต์พร  รัตนคูหะ  ผจก.กปภ.สาขาเดชอุดมพร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า  Morning  Talk  ประจำเดือน  มิ.ย.  2561  (ครั้งที่  8/2561)  ได้ร่วมกันปรึกษาหารือและทบทวนกระบวนการทำงานของแต่ละงาน  พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหา  อุปสรรคต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย  ประจำปี 2561  

 

 


ข่าวอื่นๆ