กปภ.สาขาสังขะร่วมกับ กปภ.ข.8 จัดพิธีรับโอนกิจการ อบต.หนองฉลอง

กปภ.สาขาสังขะร่วมกับ กปภ.ข.8 จัดพิธีรับโอนกิจการ อบต.หนองฉลอง

    นายสฤษฏ์  อสนีจารึกจิต  ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 มอบหมายให้ นายไพทูรย์  ไตรวัฒนาศิริ ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป  นายสุเมธ  แว่นประชา  ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย  และ นายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาสังขะ ร่วมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน และ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ตำบลหนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ร่วมจัดจัดพิธีรับโอนกิจการ อบต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ทั้งนี้ กปภ.สาขาสังขะจะเข้าดำเนินกิจการและให้บริการผู้ใช้น้ในพื้นที่ในวันที่ ๑ สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

 


ข่าวอื่นๆ