กปภ.สาขาอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานความสะอาดจุดบริการน้ำประปาดื่มได้

กปภ.สาขาอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานความสะอาดจุดบริการน้ำประปาดื่มได้

  กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ลงพื้นที่พร้อมด้วยงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 สสจ.อำนาจเจริญ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญได้ออกพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำดำเนินการตามโครงการน้ำประปาดื่มได้ เพื่อตรวจสอบมาตรฐานความสะอาดจุดบริการน้ำประปาดื่มได้ เพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนที่มาใช้บริการได้ได้บริการน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดได้มาตรฐาน

 


ข่าวอื่นๆ