กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น. นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในองค์กรผ่านผู้นำ เรื่องการเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พฤติกรรมตามค่านิยม ในการขับเคลื่อนองค์กร และสัมฤทธิ์ผลในส่วนต่าง ๆ   ณ สำนักงาน กปภ.สาขายโสธร


ข่าวอื่นๆ