กปภ.สาขาเดชอุดมจัดประชุม สนทนายามเช้า ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

กปภ.สาขาเดชอุดมจัดประชุม สนทนายามเช้า  ประจำเดือน  กรกฎาคม  2561

   กปภ.สาขาเดชอุดม  นำโดย นางอนันต์พร  รัตนคูหะ ผจก.กปภ.สาขาเดชอุดมพร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด  จัดประชุม สนทนายามเช้า  ประจำเดือน  กรกฎาคม  2561  ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรในองค์กรและร่วมกันเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงาน ให้งานดำเนินไปได้ตามเป้าหมายที่องค์การตั้งไว้

 

 


ข่าวอื่นๆ