กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร นำโดย ผู้จัดการสาขา หัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โดยร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงการทำงาน รักษามาตรฐานการให้บริการประชาชน และในการนี้ได้มีการเลือก ดาวเด่นประจำไตรมาส เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานอีกด้วย

 


ข่าวอื่นๆ