กปภ.สาขานางรอง ดำเนินโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 4

กปภ.สาขานางรอง ดำเนินโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 4

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง นำโดย นายสุรพล ชัยสนาม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/61 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้สอบถามความพึงพอใจในการให้บริการรับคำร้องติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ รับฟังความต้องการ และข้อคิดเห็นของลูกค้า แนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการใช้น้ำประปา พร้อมทั้งซ่อมแซมระบบประปาที่ขัดข้อง ชำรุด ให้กับผู้ใช้น้ำ รวมถึงลงพื้นที่หาผู้ใช้น้ำเพิ่มในพื้นที่ บ้านโนนสีทอง หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

 


ข่าวอื่นๆ