กปภ.สาขารัตนบุรีจัดพิธีตั้งศาลพระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชลเพื่อความเป็นสิริมงคล

กปภ.สาขารัตนบุรีจัดพิธีตั้งศาลพระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชลเพื่อความเป็นสิริมงคล

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตบุรี  นำโดย นายศุภกร  รัตนคูหะ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี  พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด  จัดพิธีตั้งศาลพระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล พร้อมบวงสรวง เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างกำลังใจแก่พนักงานทุกท่านให้มีหลักยึด เหนี่ยวในการทำงานเพื่อนำพา กปภ.สู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับสากล ที่ให้บริการน้ำประปาด้วยมาตรฐาน และบริการที่เป็นเลิศต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ