กปภ.สาขายโสธร ร่วมกันระดมสมองเชิงปฏิบัติการด้าน CSA

กปภ.สาขายโสธร ร่วมกันระดมสมองเชิงปฏิบัติการด้าน CSA

       นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันระดมสมองเชิงปฏิบัติการด้าน CSA เพื่อจัดทำการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ประจำปี 2561ซึ่งทำให้ทุกคนมีส่วนร่วม และทราบถึงวิธีการวิเคราะห์ รวมถึงรายการควบคุมภายใน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงและการควบคุมภายในมากขึ้น ณ ห้องประชุม กปภ.สาขายโสธร

 


ข่าวอื่นๆ