กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กันชุมชนม่วงไข่

กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กันชุมชนม่วงไข่

นายสังวาลย์ มงคลมะไฟ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน/ลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน พร้อมสำรวจแบบสอบถาม Relation abc และตรวจสอบแรงดันน้ำ บริเวณที่มีการขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนม่วงไข่ ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร พร้อมออกพบปะผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าว เพื่อให้ความรู้เรื่องขั้นตอนการผลิตน้ำและคุณภาพน้ำประปาแก่ประชาชนที่ยังไม่เป็นลูกค้าในเขตชุมชน พร้อมอธิบายขั้นตอนการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาใหม่แก่ประปาชนที่ยังไม่ได้ขอติดตั้ง 

 


ข่าวอื่นๆ