กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมองค์กรโปร่งใส ไร้สินบน

กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมองค์กรโปร่งใส ไร้สินบน

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง นำโดย นายสุรพล ชัยสนาม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมแสดงเจตจำนงด้วยการกล่าวคำปฏิญาณตน "การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน" โดยดำเนินการปลูกฝังให้พนักงานและลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เพื่อปกป้อง รักษาผลประโยชน์ขององค์กร

 


ข่าวอื่นๆ